top of page

Företagsfotografi

Bygg en egen bildbank med foton som representerar dig och ditt varumärke på ett professionellt sätt!

(Jag är baserad i Helsingborg i Skåne men är öppen för att resa)

Bygg en bildbank som underlättar företagandet

Alla företag, oavsett hur stora eller små bör ha en egen bildbank för varumärket. Dels för att framstå som professionella men även för att det underlättar enormt mycket för när du/ni ska skapa innehåll till sociala medier, marknadsföringsmaterial med mera.

Visa personen/personerna bakom företaget

Genom att visa upp personen/personerna bakom företaget blir det lättare att skapa en relation med målgruppen och att få deras förtroende.

Företagsfoto

ÄR DU REDO FÖR ATT BOKA?

Bokning av detta sker via andra delen av mitt företag: Qian Zhu photography
bottom of page