top of page

SEKRETESSPOLICY

A. Introduktion
Din integritet är viktig för mig, och jag är fast besluten att skydda den. Denna policy förklarar vad jag gör med din personliga data. Genom att samtycka till att denna hemsida använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker hemsidan för första gången tillåter du mig att använda kakor varje gång du besöker hemsidan.


B. Erkännande
Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)


C. Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 

Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.

Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.

 

Information som du anger när du fyller i formulär på min hemsida, till exempel ditt namn och din e-postadress.

 

Information som du anger när du använder min hemsidas tjänster.

 

Information som genereras när du använder min hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

 

Information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via min hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter.


Information som du publicerar på min hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg.

 

Information i alla former av kommunikation som du skickar till mig via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.

 

All annan personlig information som du skickar till mig.
 

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till mig behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.
 

D. Användning av din personliga information
Jag kan använda din personliga information för följande:

 

Att administrera min hemsida och verksamhet.
Att anpassa min hemsida åt dig.
Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på min hemsida.
Att leverera tjänster som är köpta via min hemsida.
Att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.
Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.
Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
Att skicka nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera mig när som helst om du inte längre vill ha nyhetsbrevet).
Att skicka marknadskommunikation till dig som rör min verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som jag tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera mig när som helst om du inte längre vill ha marknadskommunikation).
Att ge tredje parter statistisk information om mina användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).
Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående min hemsida.
Att hålla min hemsida säker och förebygga bedrägerier.
Att bekräfta ditt samtycke av min hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via min hemsidas privata meddelandetjänst); samt
annan användning.
 

Om du skickar personlig information för publicering på min hemsida, kommer jag att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger mig.
 

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på min hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.
 

E. Utlämning av personlig information
Jag kan lämna ut din personliga information till någon av mina anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.


Jag kan utlämna din personliga information:


I den mån jag är skyldig att göra det enligt lag.
I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.

För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).


Till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som jag är i process (eller överväger) att sälja.


Till alla personer som jag rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att jag lämnar ut den personliga informationen om, enligt min rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att jag utlämnar den personliga informationen.


Jag kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring
Information som jag samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder jag är verksam i för att göra det möjligt för mig att använda informationen i enlighet med denna policy.

 

Information som jag samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 

Personlig information som du publicerar på min hemsida eller skickar in för publicering på min hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Jag kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta

avsnitt (F).

G. Bevarande av personlig information
Detta avsnitt G beskriver mina policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att jag följer mina juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.


Personlig information som jag behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.


Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer jag att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:


I den mån jag är skyldig att göra det enligt lag.


Om jag tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden.


För att upprätta, utöva eller försvara mina juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
 

H. Din personliga informations säkerhet
Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och jag kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 

I. Ändringar
Jag kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på min hemsida. Du bör därför kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.
 

J. Dina rättigheter
Du kan be mig att ge dig all personlig information jag har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
 

Tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet. Jag kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

 

Du kan när som helst be mig att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.


K. Tredje parts hemsidor
Min hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Jag har ingen kontroll över, och är inte ansvarig för, tredje parters sekretesspolicys och praxis.


L. Uppdatering av information
Låt mig veta om den personliga information som jag har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.
 

M. Kakor
Min hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. 

 

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som jag lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.
 

Nedan anges namnen på de kakor jag använder på min hemsida och de syften som de används för:


Jag använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare.
 

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:


I Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”.


I Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”.


I Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.
 

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:


I Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 ).


I Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”.


I Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.


Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

bottom of page